TimeScan - Don't Know What Is Normal

TimeScan - Don't Know What Is Normal cover art

Links

TIMESCAN 2 COMING SOON PREMIERE DATES KOBE 5/19 FRIDAY TOKYO 6/17 SATURDAY ONLINE TICKET for TOKYO PREMIERE https://timescan2.peatix.com/ EVENT INFO https://www.instagram.com/p/CqIBItLLiq1/ IN ORDER OF APPEARANCE JUNPEI SHIBATA TAISHO TAIYO MIZOTE MASTER KIMURA TAKUMA ENOKI KOJUNT SOTA TOMIKAWA NAOTO BLAST BLOCKZ JAMI KAI MATSUHASHI KENTO YOSHIOKA SHINYA MASUDA LEO TAKAYAMA RAPHIEL OKABE KAZUAKI TAMAKI SHINGO KINOSHITA KENTA OGURA SHINTARO HONGO TAKAO COOPER MASAKI HONGO RYO SEJIRI ADDITIONAL FILMING TAKUYA IZUMI HIROYUKI MATSUO MASATOSHI KOYAMA

Soundtrack

1: 
Shintaro Sakamoto - Don't Know What's Normal